การกำจัดปลวกโดยใช้เหยื่อล่อ

ถือเป็นอีกวิธีที่เป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ซึ่งต่างจากการใช้สารเคมีฉีดบริเวณบ้าน นอกจากนี้การใช้เหยื่อล่อกำจัดปลวก ยังสามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก ไม่รบกวนหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้อยู่อาศัย นับเป็นการกำจัดปลวกที่สะดวกที่สุด

การกำจัดปลวกโดยใช้เหยื่อล่อมีหลายแบบ แต่มีหลักการง่ายๆ คือการติดตั้งสถานีจำลองอาหารของปลวก แล้วล่อให้ปลวกมากินเหยื่อ หลังจากนั้นให้ปลวกนำสารเคมีในเหยื่อ (ซึ่งออกฤทธิ์ช้ากว่ายาฆ่าแมลงทั่วๆ ไป) ไปแพร่กระจายสู่ปลวกตัวอื่นๆ ในรัง ทำให้ปลวกจะมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ จนทำให้ไม่สามารถสนับสนุนตัวเองได้ และตายยกรังในที่สุด

การกำจัดปลวกโดยใช้เหยื่อล่อ เป็นการกำจัดที่ใช้เวลา แต่สามารถกำจัดได้ค่อนข้างเด็ดขาด หัวใจสำคัญของการกำจัดปลวกคือเหยื่อล่อและสารที่ใช้กำจัด การติดตั้งสถานีเป็นการวางกับดักให้ปลวกเชื่อว่านี่เป็นพื้นที่เงียบ สงบ ปราศจากสิ่งรบกวน เพื่อให้ปลวกสร้างทางเดินมากินเหยื่อ โดยสถานีสามารถติดตั้งได้ทั้งบนดินและใต้ดิน ต้องหมั่นตรวจเช็คสถานีว่ามีปลวกมาสร้างทางเดินหรือยัง และคอยเติมเหยื่อทุกๆ 15 วันโดยประมาณ การกำจัดปลวกโดยอาศัยเหยื่อล่อเป็นวิธีที่ต้องใช้เวลากำจัดระยะยาว ขึ้นอยู่กับจำนวนปลวกที่อยู่บริเวณบ้าน บางสถานีเติมเหยื่อเพียง 2 ครั้งก็เห็นชัดเจนว่าจำนวนปลวกที่มากินเหยื่อลดน้อยลง ขณะที่บางสถานีอาจใช้เวลานานหลายเดือน แต่การกำจัดปลวกโดยใช้เหยื่อล่อจะทำให้ปลวกหายไปอย่างหมดจด และยังไม่เป็นพิษต่อคนในบ้านอีกด้วย