ปลวกเป็นแมลงที่มีรังเป็นจุดศูนย์กลางเพราะปลวกนั้นจะอยู่อาศัยกันอย่างเป็นระบบสังคมที่เข้มแข็ง
มีนางพญาเป็นส่วนสำคัญในการสืบพันธุ์ มีปลวกตัวอ่อน ปลวกงาน ปลวกสืบพันธุ์
(แมลงเม่า) และปลวกทหาร โดยหลักๆ แล้วปลวกนางพญาตัวหนึ่งๆสามารถมีอายุได้หลายสิบปี
มันจึงสามารถผลิดปลวกสืบพันธุ์ขึ้นมาได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดในบางกรณีอาจสังเกตได้ว่า
ทำการฉีดพ่นน้ำยา ทั้งในและรอบตัวบ้านแล้ว?ยังไม่สามารถกำจัดปลวกอย่างถาวรได้
ทั้งนี้เพราะมีรังปลวกอยู่ในบริเวณข้างเคียงนั่นเองดังนั้นการทำการกำจัดปลวกอย่างได้ผล
บริษัทรับกำจัดปลวก จึงได้มีมาตรการ

2 อย่าง คือ การกำจัดปลวกภายในบ้าน และรอบบริเวณบ้าน ด้วยการฉีดพ่นน้ำยา

หรือโรยผงเคมีกำจัดปลวก และการกำจัดจอมปลวกหรือรังปลวกอย่างถอนรากถอนโคน
ไม่ให้มีการผลิตปลวกสืบพันธุ์ออกมาฝังตัวในบ้านอีกต่อไปสำหรับวิธีการขุดจอมปลวกนั้น
มีดังต่อไปนี้

1. พนักงานกำจัดปลวก ทำการตรวจสอบจอมปลวกรอบๆ บริเวณบ้าน
โดยจอมปลวกมักจะอยู่บริเวณสวน หรือ สนามในบ้าน เนื่องจากเป็นส่วนที่มีพื้นดิน
และมีความชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
และในสวนบางครั้งยังมีต้นไม้ที่สามารถเป็นอาหารของปลวกได้ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่
มักจะมีกองไม้ หรือ ลังกระดาษที่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ปลวกชอบ อยู่เสมอ

2. เตรียมอุปกรณ์

เช่น จอบ เสียม หรือพลั่วสำหรับโกยดิน และถังพ่นน้ำยาที่ผสมน้ำยาเตรียมไว้แล้ว

3. เริ่มต้นขุด โดยมีหลักการว่า หากเป็นรังที่ไม่ใหญ่มาก

ให้ขุดจากด้านบนได้เลย แต่ถ้าเป็นรังใหญ่ให้ขุดจากด้านข้าง เพราะส่วนที่เรียกว่า
?ห้องนางพญา? จะเป็นส่วนที่ใหญ่ภายใต้รังของปลวกอีกทีระหว่างการขุดควรระมัดระวัง
ด้วยการสวมเครื่องป้องกันให้ครบถ้วนเพราะในรังปลวกจะมีปลวกทหารที่ฟันแหลมคมมาก
สามารถกัดเนื้อของคนและทำให้เลือดไหลได้ง่ายๆ ทางที่ดีควรสวมถุงมือหนังหนาสักหน่อย

4. ระหว่างการขุดให้ทำการโกยดินออกมาเรื่อยๆ เมื่อขุดลงไปใต้รังของปลวก

จะพบกับก้อนดินเรียบๆ ลักษณะกลม แบน มันคือห้องนางพญาที่เป็นที่อยู่ของนางพญา
ตัวการที่ให้กำเนิดปลวกสืบพันธุ์ ที่เข้าไปโจมตีบ้าน

5. เมื่อได้นางพญาแล้ว ให้ทำการฉีดพ่นให้ทั่วรังของปลวก

แล้วจัดการพังรังของมันทิ้งเพื่อป้องกันการเข้ามาอาศัยอยู่ของสัตว์ร้ายอื่นๆ เช่น งู?ตะขาบ เป็นต้น
นอกจากนั้นแล้ว เมื่อทำการทลายรังปลวกจนสิ้นซากแล้วควรมีการฉีดพ่นน้ำยาเคมี
ในส่วนต่างๆ ของสนาม หรือสวนเพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกสามารถเข้ามาทำรัง
หรืออาศัยอยู่ได้ในอนาคต