ปลวกเป็นแมลงที่มีลักษณะพิเศษ อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นหมู่คณะที่มีความสามัคคีกันเป็นอย่างยิ่ง
โดยในรังของปลวกรังหนึ่งๆจะมีนางพญาปลวก ที่เป็นศูนย์รวม และการสืบพันธุ์มีปลวกงานที่
คอยนำเอาอาหารมาเลี้ยงตัวอ่อนและปลวกทหารสำหรับป้องกันรังของพวกมัน

การกำจัดปลวกเหล่านี้ไปก็แค่ทำการขุดรังของมันออกเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามการกำจัดปลวกที่ได้
รับความนิยมคือการใช้น้ำยา หรือผงเคมีมากกว่าซึ่งประเภทของยาเคมีที่ได้รับความนิยมนั้น แบ่งเป็นประเภทดังนี้

1. น้ำยาเคมี

เป็นน้ำยาที่ถูกออกแบบมาสำหรับการกำจัดแมลงในบ้านโดยเฉพาะมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และไม่ตกค้างในดินไม่เหมือนกับน้ำยาเคมีกำจัดแมลงของภาคการเกษตรที่ใช้สารเคมีที่ตกค้างในดิน
ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์และเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้ำยาประเภทนี้มักเป็นน้ำยา
ที่สกัดจากสารออกฤทธิ์ในพืชประเภทต่างๆ?ที่เป็นที่นิยมมาก็เช่น สารไพรีทรอยด์
เนื่องจากมีการออกฤทธิ์ที่ทำให้ปลวกเกิดเป็นอัมพาตเฉียบพลัน (คือตายทันที)และมีความเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่ำ

2. ผงเคมี ผงเคมีเป็นสารกำจัดปลวกประเภทหนึ่ง

ที่มักจะถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ หรือพื้นที่ที่ไม่สามารถทำให้เปียกชื้นได้ เช่นฝ้าเพดาน หัวเสา ไม้อัด หรือไม้ที่มีราคาแพง
เพราะเมื่อส่วนเหล่านี้ของตัวบ้านโดนความชื้นมักจะโป่งพอง หรือเนื้อไม้เสียหายสารกำจัดแมลงแบบผงเคมี
จึงถูกนำมาใช้ในกรณีดังกล่าวโดยผงเคมีจะมีลักษณะเป็นผงเม็ดละเอียด สำหรับโรยในซอก หรือในรังปลวก
เมื่อปลวกโดนผงแล้วจะไม่ตายในทันที แต่จะติดต่อกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงรังและทำให้ตายยกรัง
ผงเคมีประเภทนนี้มีสารออกฤทธ์ที่สำคัญ คือ Cypermethrin

3. น้ำยาสมุนไพรกำจัดแมลง เป็นน้ำยาที่ค่อนข้างมาแรงในการกำจัดปลวก

เนื่องจากไม่มีพิษตกค้างใดๆ ในดินหรือธรรมชาติจุดเด่นของน้ำยาประเภทนี้คือสลายตัวได้ง่ายมากแต่ก็สามารถ
กำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยส่วนมากแล้วน้ำยาประเภทนี้จะเป็นน้ำยาที่ได้จากการหมักพืชประเภทต่างๆ
ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงอย่างได้ผล ไม่ว่าจะเป็น สะเดา ข่า ตะไคร้ห้อมอย่างไรก็ตามน้ำยากำจัดแมลงประเภทนี้
ควรมีการควบคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัดใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะอาจมีผลต่อพืชบางชนิดที่อยู่ในบริเวณบ้าน
สุดท้ายแล้ว การจะกำจัดปลวกได้ผลหรือไม่ อย่างไรนั้นต้องดูสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย
และควรมีการเลือกใช้น้ำยา ผงเคมีหรือสมุนไพรกำจัดปลวกอย่างจำเป็นและระมัดระวังเพื่อที่จะได้กำจัดปลวกอย่างได้ผล
และไม่มีผลอันตรายข้างเคียงเกิดขึ้น กับคนและสัตว์เลี้ยง