ในการกำจัดปลวก สิ่งหนึ่งที่สร้างความเข้าใจผิดแก่หลายๆ คน คือมักจะคิดว่ากำจัดปลวกแค่ครั้งเดียว
แล้วปัญหาเรื่องปลวก มันจะหายไปที่จริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นครับ เพราะปัญหาปลวกนั้นนอกจากการ
กำจัดและกวาดล้างในครั้งแรกแล้ว จะต้องมีการติดตามผล และการทำกระบวนซ้ำอีกครั้ง
จนกว่าจะหายอย่างเด็ดขาดนอกจากนั้นแล้วต้องมีการตรวจสุขภาพของบ้าน หรืออาคารอย่างสม่ำเสมอ
เป็นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ปัญหากลับมาอีกครั้ง

สำหรับขั้นตอนการกำจัดปลวกอย่างสมบูรณ์ แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นตอนแรก

จะเป็นขั้นตอนของการสำรวจและต้นหาปัญหาของการกำจัดปลวกภายในบ้าน ขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่
ในบริษัทกำจัดปลวก จะเข้ามาทำการสำรวจ ตรวจตรา ปัญหาที่เกิดขึ้น

2. ขั้นตอนที่สอง

เป็นขั้นตอนที่จะเริ่มทำการจัดการกับปัญหาในรอบแรกเรียกขั้นตอนนี้ว่า การกวาดล้าง
โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทกำจัดแมลงจะทำการเข้าไปฉีดพ่นน้ำยา ตามจุดต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ในชุดแรก
ได้ทำการตรวจสอบและจะมีการขุดจอมปลวกรอบ ๆ บริเวณบ้านเพื่อเป็นการตัดปัญหาปลวก
อย่างครบวงจร ไม่ให้เกิดการผลิตปลวกรุ่นใหม่ๆเข้ามาโจมตีบ้านได้อีก ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอน
ที่ต้องใช้ความละเอียดได้มากที่สุดเพราะต้องจัดการกับปัญหาปลวกที่เรื้อรัง ให้หมดสิ้นไปได้มากที่สุด

3. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล

หลังจากทำการกวาดล้างปัญหาปลวกในรอบแรกไปแล้ว พนักงานกำจัดปลวก
จะเข้ามาติดตามประเมินผลอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าสามารถกำจัดปลวกได้หรือไม่
โดยการเข้ามาตรวจสอบประเมินผลจะทำหลังจากการกวาดล้างในรอบแรกไปแล้วประมาณ 3 อาทิตย์
ในรอบนี้นอกจากพนักงานจะทำการฉีดพ่นน้ำยา ทั้งในและรอบตัวบ้านอีกครั้งเป็นการปฏิบัติการณ์ซ้ำจุดเดิม
ในกรณีที่มีปลวกเล็ดรอดหรือรอดตายจากการปฏิบัติการณ์กวาดล้าง มักจะเจอขั้นตอนนี้ จัดการจนหายไปอีก

4. ขั้นตอนการสร้างการป้องกันปัญหาในอนาคต

เป็นขั้นตอนที่ทำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ปลวกเข้ามาสร้างปัญหาอีกในอนาคตโดยขั้นตอนนี้
จะทำกันอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาสัญญา อาจเว้นระยะห่างกันคือเดือนละครั้ง หรือ 3 เดือนต่อหนึ่งครั้งก็ได้
ขั้นตอนนี้หลักๆจะเป็นการฉีดพ่นน้ำยาป้องกันปลวกอีกครั้ง รอบๆ บริเวณบ้านและตรวจสอบทุกอย่าง
อย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนมากเมื่อถึงขั้นตอนนี้จะพบว่าปัญหากว่า 95% ลดลงไป ยกเว้นในกรณีที่ปัญหาหนักมากจริงๆ เช่น
บ้านหรืออาคารอยู่ในพื้นที่ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการโจมตีของปลวกจะเห็นได้ว่า การกำจัดปลวก หรือแมลงต่างๆ
นั้นจำเป็นต้องทำหลายครั้งอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบผลว่า ปลวกตายจริงและลดปัญหาลงได้อย่างแน่นอน ไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วปล่อยเลย