หนึ่งในศัตรูตัวสำคัญของบ้านไม้หลังสวย คือ ปลวก ซึ่งหากท่านเจ้าของบ้านกำลังประสบปัญหาเรื่องปลวกบุกขึ้นบ้านอยู่ คงต้องรีบหาบริษัทกำจัดปลวกมาเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างแน่นอน แต่ติดปัญหาตรงที่ในปัจจุบันมีบริษัทกำจัดปลวกเกิดขึ้นมากมาย ทำให้ตัดสินใจเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวว่าจะใช้บริการบริษัทไหนดี ดังนั้นในวันนี้จึงมี ?เคล็ดลับสำคัญที่ใช้เลือกบริการบริษัทกำจัดปลวก? มาฝากค่ะ

5 ปัจจัยสำคัญช่วยตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวก

ค้นหาข้อมูล : เมื่อพบปลวกแล้ว สิ่งแรกที่ท่านเจ้าของบ้านควรทำ คือ การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งหนังสือ อินเทอร์เน็ต ให้ได้มากที่สุด

สอบถาม : ให้สอบถามข้อมูลจากคนใกล้ตัวทั้งเพื่อนบ้าน เพื่อนสนิท หรือญาติพี่น้อง ที่เคยใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกมาก่อน เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการเลือกตัดสินใจ

พูดคุย : เรียกบริษัทกำลังปลวกที่ท่านเจ้าของบ้านสนใจเข้ามาพูดคุย อธิบายถึงขั้นตอนการกำจัดปลวกและรายละเอียดต่างๆ เช่น บริเวณที่พบปลวก ชนิดของสารเคมีที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ในการกำจัด โดยข้อมูลสำคัญอีกข้อที่ห้ามลืมเด็ดขาด คือ มีการเข้ามาตรวจสอบกี่ครั้งต่อปี เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง

เปรียบเทียบราคา : หลังจากคัดเลือกบริษัทกำจัดปลวกมาได้แล้ว ให้สอบถามและเปรียบเทียบราคาหลายบริษัทก่อน เพราะโดยปกติทุกบริษัทจะให้บริการสำรวจพื้นที่ให้ฟรี เพื่อให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการตัดสินใจ

สัญญาและเงื่อนไข : ก่อนที่จะจรดปลายปากกาเซ็นชื่อลงไปในใบสัญญาว่าจ้าง ท่านเจ้าของบ้านควรตรวจดูสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ของการให้บริการอย่างถี่ถ้วนก่อน หากพบข้อสงสัยจะได้รีบซักถามได้ทันที

10 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการเลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวก

– ใบแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

– หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

– ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

– ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

– ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

– ใบผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

– ใบรับรองการเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงลานนา หรือสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย

– ใบประกาศนียบัตรที่ได้ผ่านการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการใช้สารเคมี ในการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค

– ใบรับรองการผ่านมาตรฐานระบบงานจากองค์กรที่น่าเชื่อถือได้(ถ้ามี)

– สารเคมีที่นำมาใช้ในการป้องกันและกำจัดปลวก ต้องเป็นสารเคมีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และเป็นสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ท่านเจ้าของบ้านควรหาข้อมูลให้มากที่สุด ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกบริษัทกำจัดปลวก
เพื่อให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายและทำให้ปลวกหายไปจากบ้านหลังสวย