เจาะพื้นอัดน้ำยาปลวกอย่างไร

ในการกำจัดปลวกบางครั้ง จำเป็นจะต้องมีการเจาะอัดน้ำยาลงในพื้นดิน
ที่อยู่ใต้บ้าน เนื่องจากเป็นจุดที่อับและปลวกสามารถใช้เป็นที่อยู่หรือสร้างรัง
ในการโจมตีบ้านของเราได้ ซึ่งในการพ่นน้ำยากำจัดปลวกหรือการโรยผงเคมี
ตลอดจนการใช้เหยื่อล่อกำจัดปลวกอาจไม่ได้ผลนักเพราะในรังของปวกจะมีนางพญาอยู่
และสามารถกำจัดปลวกรุ่นใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องทางที่ได้ผลที่สุดคือ
การอัดน้ำยาลงใต้พื้นบ้านให้ทั่ว เพื่อหวังผลในการฆ่าปลวกและป้องกัน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการอัดน้ำยาลงใต้พื้นแบบนี้ มักจะพบว่าบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้วางท่อเคมี
สำหรับอันน้ำยาเอาไว้ ในการกำจัดปลวกพนักงานจึงจำเป็นจะต้องทำการเจาะพื้นบ้าน
เพื่อทำการสอดท่อเพื่ออัดน้ำยาลงใต้ดินแต่การเจาะพื้นไม่ใช่ว่าอยากจะเจาะแบบไหนก็ได้นะครับ
มันมีหลักการเจาะดังนี้

1. เตรียมถังน้ำยาในปริมาณที่ต้องใช้อัด และฉีดพ่นทั่วบริเวณ

โดยทั่วไปจะต้องใช้ประมาณ 200 ลิตร อัตราผสมน้ำยา ครึ่งถังต่อน้ำยา 1/3 ขวด
แต่สามารถปรับเปลี่ยนความเข้มข้นได้ในกรณีที่เจอปัญหาหนักกว่าที่ประมาณการ

2. เตรียมสว่านสำหรับเจาะ โดยใช้สว่านโรตารี่ หรือสว่านกระแทก

เพราะพื้นปูนบางประเภทจะแข็งมากส่วนดอกสว่านใช้ดอกสำหรับเจาะพื้น
ปูนโดยเฉพาะและเลือกให้เหมาะสมกับส่วนของท่อที่ใช้สอด

3. เลือกมุมที่จะทำการเจาะ โดยหลักในการเลือกจะต้องเลือกจุด ให้ชิดกับเสา

เพราะปลวกมักจะอยู่ตามโคนเสาเพื่อที่จะใช้เสาเป็นเส้นทางในการขึ้นมากัดกินตัวบ้าน
การเลือกจุดควรหามุมที่ลับตาสักหน่อย ไม่ควรเลือกจุดที่เด่นชัดจนเกินไปเพราะจะทำให้
บ้านเกิดความเสียหาย เกิดรอยตำหนิได้

4. เลือกเจาะตามจุด ในบริเวณที่คิดว่าจะสามารถกระจายน้ำยาได้ทั่วบ้าน เช่น

ห้องครัว ห้องน้ำ และส่วนที่เสียงต่อความชื้นที่ปลวกชอบก่อนการเจาะควรดูว่า
บริเวณนั้นไม่มีท่อน้ำ หรือท่อปฏิกูลพาดผ่านหากไม่แน่ใจให้ถามเจ้าของบ้าน
หรือผู้ดูแลสถานที่นั้นๆ

5. เมื่อเจาะพื้นเสร็จแล้ว ให้ทำการอัดน้ำยา โดยใช้ท่อ

และหัวอัดที่ลากจากถังด้านนอก คอยควบคุมระดับของน้ำยาโดย
เลือกอัดในจุดที่เจาะ จุดละประมาณ 10 ? 20 ลิตร?เพื่อให้น้ำยาสามารถ
ซึมลงในพื้นดิน และกระจายตัวให้ได้มากที่สุดเมื่ออัดนำยาเสร็จแล้ว
ให้ทำการฉีดพ่นน้ำยาให้ทั่ว รอบๆ บริเวณบ้าน

6. ปิดอัดรูที่เจาะให้ครบทุกจุด โดยปูนสีเดียวกับพื้น

การเจาะอัดน้ำยาลงใต้พื้นนั้นถือเป็นวิธีที่ใช้ในกรณีเกิดปัญหา
หนักกว่าที่คาดไว้ (ถ้าไม่จำเป็นจะไม่เจาะ)เพราะสร้างตำหนิให้แก่บ้าน ดังนั้น
หากใครที่คิดจะสร้างบ้านควรเลือกทำท่อเคมีป้องกันแมลงไว้ด้วย
เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเจาะพื้นทีหลัง ในเวลาที่เกิดปัญหาเรื่องปลวกขึ้น