การอัดน้ำยาเข้าท่อกำจัดปลวก

บ้านบางหลัง หรืออาคารบางแห่ง จะมีการสร้างท่อกำจัดแมลงเอาไว้ตั้งแต่ตอนก่อสร้างอาคารแล้ว
เพราะท่อเหล่านี้ถือว่าจำเป็นในการอัดน้ำยาเพื่อกำจัดแมลงเป็นอย่างมากโดยอย่าลืมว่า
ปลวกนั้นเปรียบเสมือภัยแฝง ที่ซ่อนอยู่ในดิน ไม่มีใครรู้ว่ามันจะโจมตีเมื่อไหร่ และที่ไหน
แต่มันก็สามารถสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับตัวบ้านหรืออาคารได้อย่างแสนสาหัส
ดังนั้นการวางท่อเพื่อป้องกัน และกำจัดปลวก จึงถือว่าจำเป็นมาก สำหรับวันนี้

เราจะมาแนะนำวิธี และขั้นตอน อัดน้ำยาเข้าท่อ

ที่นิยมทำกันในบริษัทกำจัดปลวกกันครับก่อนอื่น ควรเตรียมอุปกรณ์สำหรับการอัดน้ำยาให้พร้อม
ไม่ว่าจะเป็นถังน้ำขนาด 200 ลิตร เครื่องฉีดปั๊มน้ำสำหรับใช้เป็นแรงส่งอัดน้ำยา หัวอัดน้ำยา
สายยาง?เมื่ออุปกรณ์ครบแล้ว ช่างหรือพนักงานกำจัดปลวก จะเริ่มทำการผสมน้ำยา
โดยเปิดน้ำใส่ในถัง 200 ลิตร ก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อน้ำเต็มจึงจะผสมน้ำยาเข้ากับน้ำ
(แล้วแต่สูตรผสมของน้ำยาแต่ละตัว แต่โดยมากมักผสมที่น้ำ 200 ลิตร ต่อ น้ำยา 1/3 ขวด)
ควรทำให้น้ำยาแตกตัวเข้าผสมกับน้ำเป็นเนื้อเดียวเพราะต้องอัดน้ำยาในทุกส่วนของบ้าน
ความเข้มข้นต้องมีระดับที่เท่าๆ กันหลังจากเตรียมน้ำยาได้ที่แล้ว ให้ทำการต่อสายยางเข้ากับเครื่องพ่นยา
และแนวท่อกำจัดปลวก โดยการต่อกับแนวท่อต้องใช้หัวอัดน้ำยาเป็นตัวต่อหัวนี้จะมีลักษณะเป็นเกลียว
สำหรับยึดกับท่อ เพราะถ้าหากเสียบสายยางอย่างเดียวอาจโดนแรงดันของน้ำที่ส่งผ่านมาตามสายยาง
ดันให้หลุดออกจากท่อได้โดยมากท่อกำจัดปลวกจะมีหลายหัว โดยเฉพาะในอาคารใหญ่ๆ จะมีหัวท่อเยอะมาก

เมื่อทำการต่อหัวท่อกับสายยางแล้ว

ให้ทำการปล่อยน้ำสะอาดเข้าไปก่อนในครั้งแรกเพื่อล้างท่อ และทำให้พื้นดินเปียกชุ่ม
จากนั้นก็จะถึงขั้นตอนการปล่อยน้ำยาเข้าท่อการปล่อยน้ำยาควรมีการคำนวณสัดส่วน
ต่อหัวท่อ ในปริมาณที่เท่าๆ กันไม่ควรอัดน้อยเกินไป เพราะต้องให้น้ำยาสามารถซึมลงในดินให้มากที่สุด
ปลวกที่อยู่ในดินก็จะถูกกำจัดลงอย่างมีประสิทธิภาพและการอัดน้ำยาไม่ควรอัดในปริมาณมาก
เพราะจะสิ้นเปลืองเกินความจำเป็นเพียงแค่ปริมาณที่พอเหมาะก็สามารถกำจัดปลวก
ที่อาศัยอยู่ในดินใต้อาคารได้หมดแล้นอกจากการต่อท่อเพื่ออัดน้ำยาลงใต้ดินของอาคารแล้ว
ควรมีการฉีดพ่นน้ำยาให้รอบๆ อาคารอีกชั้นหนึ่งโดยเฉพาะส่วนที่เสี่ยงต่อการโจมตีของปลวก เช่น ส่วนที่เป็นไม้ กองไม้
ต้นไม้ที่อยู่นอกอาคาร เป็นต้น