35.4 C
Bangkok
ปลอดภัยไว้ก่อน ด้วยการกำจัดปลวกระบบวางท่อ การกำจัดปลวกระบบวางท่อ เป็นวิธีที่สามารถป้องกันได้สูงที่สุด เนื่องจากเป็นการวางท่อสำหรับอัดน้ำยาใส่เข้าไป
ดูแลบ้านยังไง ไม่ให้ปลวกบุก ปลวก ถือเป็นศัตรูตัวร้ายที่หลายๆ คนเกลียด นอกจากลักษณะตัวที่น่ากลัวแล้ว ยังมาพร้อมกับการทำลายและความเสียหายอีกมากมาย
จำไปบอกช่าง วิธีป้องกันปลวกก่อนสร้างบ้าน การสร้างบ้านถือเป็นเรื่องใหญ่ นอกจากต้องใช้เงินจำนวนมากแล้ว ยังต้องใช้เวลาในการวางแผนและแก้ไขกันค่อนข้างนาน

เรื่องแนะนำให้อ่าน