บ้านบางหลัง หรืออาคารบางแห่ง จะมีการสร้างท่อกำจัดแมลงเอาไว้ตั้งแต่ตอนก่อสร้างอาคารแล้ว เพราะท่อเหล่านี้ถือว่าจำเป็นในการอัดน้ำยาเพื่อกำจัดแมลงเป็นอย่างมาก
ปลวกเป็นสัตว์ตัวเล็กแต่เมื่อมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากมันสามารถกัดกินทำลายบ้านไม้ของคุณให้ได้รับความเสียหายได้ ดังนั้นหากพบรังปลวกอยู่ในบ้านอย่าปล่อยไว้อย่างเด็ดขาด
เทคนิคการกำจัดปลวกด้วยตนเอง ปลวกถือได้ว่าเป็นแมลงที่สร้างความเสียหายให้กับตัวบ้านของเราได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นบ้านปูนหรือบ้านไม้ก็ตามเพราะแม้ว่าบ้านของเรานั้น

เรื่องแนะนำให้อ่าน