34.5 C
Bangkok
ปลอดภัยไว้ก่อน ด้วยการกำจัดปลวกระบบวางท่อ การกำจัดปลวกระบบวางท่อ เป็นวิธีที่สามารถป้องกันได้สูงที่สุด เนื่องจากเป็นการวางท่อสำหรับอัดน้ำยาใส่เข้าไป
ปัจจัยที่ทำให้ปลวกอยู่ในบ้าน เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากใจและหนักใจเป็นอย่างมาก กับเรื่องของปลวกที่ชอบมาอาศัยอยู่ในบ้านของเรา เพราะไม่ว่าปลวกนั้นจะมีจำนวนที่น้อยหรือมาก
ารขุดจอมปลวกในบ้าน ปลวกเป็นแมลงที่มีรังเป็นจุดศูนย์กลางเพราะปลวกนั้นจะอยู่อาศัยกันอย่างเป็นระบบสังคมที่เข้มแข็ง มีนางพญาเป็นส่วนสำคัญในการสืบพันธุ์

เรื่องแนะนำให้อ่าน